پرسشنامه اضطراب امتحان

پرسشنامه اضطراب امتحان

پرسشنامه اضطراب امتحان دارای 4 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است .

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 172 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی پرسشنامه

توضیحات کامل

قسمتی از متن :


پرسشنامه اضطراب امتحان TAI( ابوالقاسمی همکاران، ۱۳۷۵ ص۷۴-۶۱ ) مشتمل بر ۲۵ ماده است که آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهار گزینه­ای ( هرگز=۰ ، به ندرت=۱ ، گاهی اوقات=۲ و اغلب اوقات=۳ ) به آن پاسخ می­گوید. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر ۷۵ است. هر چه فرد نمره بالاتری کسب کند، نشان­دهنده اضطراب بیشتری است. پژوهشگران ضمن توضیح کامل مراحل ساخت و اعتباریابی این مقیاس ، میزان همسانی درونی، روایی باز آزمایی و اعتبار این مقیاس را به صورت زیر بیان می­کنند:

همسانی درونی: برای سنجش همسانی درونی TAI از ضریب آلفای کرونباخ ( کرونباخ، ۱۹۷۰، Spss/pc، ۱۹۹۲) استفاده شد. براساس نتایج حاصله ضرایب آلفا برای کل نمونه، آزمودنیهای دختر و آزمودنیهای پسر به ترتیب (۹۴/۰ ، ۹۵/۰ ، ۹۲/) می­باشد.

روایی بازآزمایی: برای سنجش روایی مقیاس TAI، این آزمون مجدداَ پس از چهار هفته تا شش هفته به ۹۰ آزمودنی در پسر و ۹۰ آزمودنی دختر که در مراحل اول شرکت داشتند، داده شد. میانگین و انحراف معیار نمره کل آزمودنی­ها، آزمودنیهای دختر و آزمودنیهای پسر در مقیاس TAIدر مرحله باز آزمایی به ترتیب …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه اضطراب امتحان از download

خرید فایل word پرسشنامه اضطراب امتحان از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه اضطراب امتحان از download

دانلود پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از download

خرید پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از download

دانلود فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه اضطراب امتحان از download

دانلود پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از download

خرید پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از download

دانلود مقاله پرسشنامه اضطراب امتحان از download

دریافت مقاله پرسشنامه اضطراب امتحان از download

خرید فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از download

دانلود تحقیق پرسشنامه اضطراب امتحان از download

خرید مقاله پرسشنامه اضطراب امتحان از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه اضطراب امتحان از download

دانلود مقاله پرسشنامه اضطراب امتحان از www

خرید پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از www

دانلود فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از www

دریافت فایل word پرسشنامه اضطراب امتحان از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه اضطراب امتحان از www

دانلود فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از www

دریافت فایل word پرسشنامه اضطراب امتحان از www

دانلود فایل word پرسشنامه اضطراب امتحان از www

خرید فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از www

دانلود تحقیق پرسشنامه اضطراب امتحان از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه اضطراب امتحان از www

دانلود پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از www

خرید کارآموزی پرسشنامه اضطراب امتحان از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه اضطراب امتحان از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه اضطراب امتحان از www

دانلود مقاله پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

خرید فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

خرید فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

خرید فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

دانلود فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه اضطراب امتحان از word

دریافت فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از word

دانلود فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه اضطراب امتحان از word

دانلود تحقیق پرسشنامه اضطراب امتحان از word

دانلود تحقیق پرسشنامه اضطراب امتحان از word

خرید فایل word پرسشنامه اضطراب امتحان از word

دانلود پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از word

دریافت فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از word

دانلود پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از word

دانلود پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از word

دانلود فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از word

دریافت فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از word

دانلود پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه اضطراب امتحان از word

دریافت تحقیق پرسشنامه اضطراب امتحان از free

دانلود مقاله پرسشنامه اضطراب امتحان از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه اضطراب امتحان از free

خرید تحقیق پرسشنامه اضطراب امتحان از free

دانلود پروژه پرسشنامه اضطراب امتحان از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه اضطراب امتحان از free

دانلود فایل word پرسشنامه اضطراب امتحان از free

دریافت مقاله پرسشنامه اضطراب امتحان از free

دانلود فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از free

دانلود فایل پرسشنامه اضطراب امتحان از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه اضطراب امتحان از free

خرید کارآموزی پرسشنامه اضطراب امتحان از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه اضطراب امتحان از free

دریافت فایل word پرسشنامه اضطراب امتحان از free

خرید تحقیق پرسشنامه اضطراب امتحان از free


مطالب تصادفی