پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

هدف از این پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 54
حجم 215 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی رشته فناوری اطلاعات (IT)

توضیحات کامل

نمونه پروپوزال در مورد داده کاوی و با عنوان استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف در گروه تحقيقات کاربردي قرار مي‌گيرد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌‌های مرتبط با آن است از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع آرشیوی استفاده  می‌شود.

 

 

هدف نهایی از انجام پژوهش حاضر مدل ارائه مدل ضد پولشویی است که با جمع آوري اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتار‌هاي مشکوك به پولشویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌هاي مورد نیاز را تولید و ارائه مینماید. در واقع کشف تقلبات مالی با داده کاوی صورت می گیرد

 

 

از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌‌های مشتریان بانك فرآیند تحقیق و مطالعه طی خواهد شد و در این زمینه مصاحبه با خبرگان نیز صورت می‌گیرد. در مجموع باید گفت که در مورد روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از یك مدل کمی در این تحقیق استفاده می شود که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1     فصل اول  کلیات تحقیق    1
1‌.1‌    تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌هاي اصلی تحقیق    2
1‌.2‌    اهمیت و ضرورت پژوهش    3
1‌.3‌    اهداف پژوهش    4
1‌.4‌    روش پژوهش    5
1‌.5‌    جامعۀ تحقیق    5

 

 ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی 75

3‌.1‌    روش‌شناسی تحقیق    76
3‌.1‌.1‌    روش تحقیق    76
3‌.2‌    شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها    78
3‌.2‌.1‌    بررسی داده‌‌های قابل دریافت    78
3‌.2‌.2‌    بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك    79
3‌.2‌.3‌    بررسی محدودیت‌‌های بانك در ارائه اطلاعات    79
3‌.2‌.4‌    بررسی محدودیت‌های بانك اطلاعاتی    79
3.2.5    مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه .    80
3.2.6    ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی .    80
3.2.7    حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات .    81
3‌.2‌.8‌    آمایش داده‌‌ها    81
3.3    جامعه نظری و روش نمونه‌گیری    82
3‌.4‌    مفروضات تحقیق    83
3‌.5‌    شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها    84
3‌.5‌.1‌    مرور پیشینه تحقیق    84
3‌.5‌.2‌    نظرخواهی از خبرگان    85
3‌.5‌.3‌    بررسی اسناد و مدارک آرشیوی    94
3‌.5‌.4‌    طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی    98
3‌.5‌.5‌    جمع بندی    106

   مراجع    

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

خرید فایل word پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

دریافت فایل pdf پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

دانلود پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

خرید پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

دانلود فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

دانلود پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

خرید پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

دانلود مقاله پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

دریافت مقاله پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

خرید فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

دانلود تحقیق پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

خرید مقاله پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

دانلود فایل pdf پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از download

دانلود مقاله پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

خرید پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

دانلود فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

دریافت فایل word پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

خرید نمونه سوال پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

دانلود فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

دریافت فایل word پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

دانلود فایل word پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

خرید فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

دانلود تحقیق پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

دریافت فایل pdf پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

دانلود پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

خرید کارآموزی پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

دانلود فایل pdf پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

دانلود کارآموزی پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از www

دانلود مقاله پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

دریافت پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

خرید فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

دانلود پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

خرید تحقیق پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

دانلود پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

خرید فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

دانلود پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

خرید فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

دانلود فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

دریافت فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

دانلود فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

خرید نمونه سوال پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

دانلود تحقیق پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

دانلود تحقیق پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

خرید فایل word پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

دانلود پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

دریافت فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

دانلود پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

دانلود پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

دانلود فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

دریافت فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

دانلود پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

دانلود کارآموزی پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از word

دریافت تحقیق پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free

دانلود مقاله پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free

دانلود فایل pdf پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free

خرید تحقیق پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free

دانلود پروژه پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free

دریافت کارآموزی پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free

دانلود فایل word پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free

دریافت مقاله پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free

دانلود فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free

دانلود فایل پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free

دریافت فایل pdf پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free

خرید کارآموزی پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free

دانلود کارآموزی پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free

دریافت فایل word پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free

خرید تحقیق پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب از free


مطالب تصادفی